Особенная информация 2014 приложение 28

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю «Адмірал – клуб»

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю «Адмірал – клуб»

2. Код за ЄДРПОУ: 30942381

3. Місцезнаходження: вул. Радянська, 116, м. Ірпінь, Київська обл., 08200

4. Міжміський код, телефон та факс: (04597) 93-900, (044) 353-33-57

5. Електронна поштова адреса: info@admiralclub.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: //admiralclub.com.ua/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

01.12.2014 року Загальними Зборами Учасників ТОВ «Адмірал – клуб» (протокол № 01/12 від 01.12.2014 року) згідно із ч. 1 ст. 63 Закону України «Про господарські товариства» № 1576-XII від 9 вересня 1991 року (із змінами та доповненнями) та п. 9.7.1.3. Статуту ТОВ «Адмірал-клуб» прийнято рішення про утворення Ревізійної комісії з числа учасників ТОВ «Адмірал-клуб» у кількості 2 осіб: Дочірнього підприємства компанії «Мідланд Трейдінг Лімітед» «Мідланд Трейдінг Україна», в особі заступника директора Вигулярного Віталія Івановича та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабер», в особі директора Коробенко Руслана Миколайовича.

Посадова особа Вигулярний Віталій Іванович не володіє часткою у статутному капіталі емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не дає. Посадова особа Вигулярний Віталій Іванович обраний загальними зборами учасників на посаду Голови ревізійної комісії строком на 2 роки. Попередні посади, які займала посадова особа: бухгалтер, головний бухгалтер, заступник директора, директор департаменту з страхування.

Посадова особа Коробенко Руслан Миколайович не володіє часткою у статутному капіталі емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не дає. Посадова особа Коробенко Руслан Миколайович обраний загальними зборами учасників на посаду Члена ревізійної комісії строком на 2 роки. Попередні посади, які займала посадова особа: охоронець.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Директор ТОВ «Адмірал–клуб»  Бахмацький О.В.

01.12.2014 року

FacebookGoogle+VKPinterestOdnoklassnikiTwitterMail.RuLiveJournal